Rejestracja | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Rejestracja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Rejestracja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów"

Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz:
Rejestracja uczestnictwa w Konferencji -> kliknij tutaj

Rejestracja uczestnictwa w II turze trwa do 30 czerwca 2022 r. Szczegóły dotyczące terminów oraz kosztów związanych z uczestnictwem w Konferencji dostępne w zakładkach: Terminy i Opłaty

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne są zobligowani zarejestrować jego tytuł i abstrakt w formularzu:
Rejestracja tytułów i abstraktów wystąpień -> kliknij tutaj

Regulamin Konferencji jest dostępny w zakładce Regulamin.

Facebook