Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów"

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Justyna Bohacz, prof. UP
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Magdalena Jaszek, prof. UMCS
Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas, prof. UŁ
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Małgorzata Materska, prof. UP
Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Magdalena Czemierska
Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook