Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów"

Do grona Komitetu Naukowego należą:
dr hab. inż. Hanna Barchańska, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
dr hab. Anna Matuszewska, prof. UMCS, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Anna Szakiel, prof. UW, Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
dr Katarzyna Hnatuszko-KonkaKatedra Biotechnologii Molekularnej i Genetyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Jolanta Polak, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Facebook