Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów"
Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas prof. UŁ
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Agnieszka Łoboda, prof. UJ
Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
dr n. farm. Anna Biernasiuk
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Agnieszka Kuźniar
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr n. med. Ewa Rojczyk
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Facebook