Informacje | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Informacje | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów"
do 3 grudnia 2020 r.– zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
do 4 grudnia 2020 r. – rejestracja tematów wystąpień
• do 13 grudnia 2020 r. – nadsyłanie prezentacji multimedialnych
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce)
15 grudnia 2020 r. – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów”
• od 18 grudnia 2020 r. – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów
• do 21 grudnia 2020 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• 30 czerwca 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook