II edycja | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" II edycja | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów"
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów” odbyła się 27 sierpnia 2020 roku. W Konferencji wzięło udział ponad 25 osób reprezentujących 15 jednostek naukowych z całej Polski.Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych, którymi były:
Dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł wystąpienia: Skarb w ogrodzie: rzewień jako źródło naturalnych związków o wielokierunkowej aktywności biologicznej
Dr hab. Agnieszka Łoboda, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł wystąpienia: Rola systemów antyoksydacyjnych w przeciwdziałaniu nefrotoksyczności wybranych metabolitów roślin i grzybówKolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Konferencja była okazją do uczestnictwa w interesujących panelach, ciekawej dyskusji i z pewnością przyczyniła się do wymiany merytorycznej wiedzy na temat metabolitów roślin i grzybów, zarówno na poziomie genetycznym, molekularnym, biochemicznym, jak i fizjologicznym.Komitet Naukowy:
dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas prof. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Agnieszka Łoboda, prof. UJ, Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr n. med. Ewa Rojczyk, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Organizatorem spotkania była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.
Facebook