III edycja | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" III edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" III edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów"

15 grudnia 2020 r. online odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:

  • dr hab. Małgorzata Materska, prof. UP – Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Alkaloidy: leki czy trucizny?

  • dr hab. Magdalena Jaszek, prof. UMCS – Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Tytuł wystąpienia: Grzyby jako źródło metabolitów bioaktywnych

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Dyskusja między uczestnikami dotyczyła metabolitów roślin i grzybów, zarówno na poziomie genetycznym, molekularnym, biochemicznym, jak i fizjologicznym.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

  • dr hab. Justyna Bohacz, prof. UP, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Magdalena Jaszek, prof. UMCS, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas, prof. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Małgorzata Materska, prof. UP, Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Magdalena Czemierska, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie

Organizator:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Facebook