I edycja | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" I edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" I edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów"

28 lutego 2020 roku w Sali Konferencyjnej przy ul. Wiślnej 12 w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 45 osób reprezentujących 23 jednostki naukowe z Polski.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:

 • dr hab. Bożena Muszyńska– Katedra Botaniki Farmaceutycznej, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Tytuł wystąpienia: Znaczenie metabolitów grzybów jadalnych i leczniczych w życiu człowieka

 • dr hab. Maciej Stobiecki– Zakład Biochemii Produktów Naturalnych, Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN

Tytuł wystąpienia: Od charakterystyki strukturalnej roślinnych metabolitów wtórnych metodami spektrometrii mas do badań w dziedzinie biologii systemów

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Tematyka wydarzenia dotyczyła: metabolitów roślin i grzybów, ich roli na poziomie molekularnym oraz potencjalnego wykorzystania przez człowieka. Konferencja pozwoliła na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami z całego kraju.

Arrow
Arrow
Slider

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • dr hab. Agnieszka Łoboda, prof. UJ, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bożena Muszyńska, Katedra Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. Maciej Stobiecki, Zakład Biochemii Produktów Naturalnych, Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN
 • dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Justyna Bohacz, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agroinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr n. med. Łukasz Pilarz, Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr n. med. Ewa Rojczyk, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Organizator:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,

Patronat Honorowy:

 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

Patronat Medialny:

 • Portal internetowy biotechnologia.pl,
 • Portal internetowy e-biotechnologia.pl,
 • Portal internetowy medinwestycje.pl,
 • TV Student.

 

Facebook