Archiwum | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Archiwum - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów" Archiwum - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów"

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów” odbyła się online 15 lipca 2021 roku. Celem Wydarzenia była wymiana merytorycznej wiedzy na temat metabolitów roślin i grzybów, zarówno na poziomie genetycznym, molekularnym, biochemicznym, jak i fizjologicznym.

Podczas Konferencji zostały poruszone zagadnienia dotyczące m.in. roli metabolitów na poziomie molekularnym, a także potencjalnego wykorzystania ich przez człowieka. Gośćmi Honorowymi Wydarzenia były: dr hab. Katarzyna Sułkowska-Ziaja, która przedstawiła temat pt.: „Kultury mycelialne grzybów nadrewnowych – potencjalne źródło przeciwstarzeniowych substancji czynnych” oraz dr inż. Beata Greb-Markiewicz, która wygłosiła wykład pt.: „Silva rerum grzybów owadobójczych”. Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia uczestników. Wydarzenie przyczyniło się do zwiększenia poziomu prowadzonych badań oraz stało się inspiracją do realizacji nowych projektów.

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:
dr hab. Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Katedra Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Magdalena Czemierska, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr inż. Beata Greb-Markiewicz, Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Organizatorem spotkania była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Facebook